(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.251. BNSF Railway : Tập đoàn đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn nhất tại Hoa Kỳ

06-07-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Tập đoàn đường sắt BNSF là mạng lưới đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn nhất tại Hoa Kỳ. BNSF là một trong bảy tuyến đường sắt hạng I của Bắc Mỹ và có 44.000 nhân viên, 32.500 dặm (52.300 km) xuyên suốt 28 tiểu bang Hoa Kỳ với hơn 8.000 đầu máy xe lửa.

Nó có ba tuyến đường sắt xuyên lục địa kết nối giữa miền tây và miền đông Hoa Kỳ. xe lửa BNSF đi trên 169 triệu dặm (272 triệu km) vào năm 2010, nhiều hơn bất kỳ đường sắt nào ở Bắc Mỹ. Theo thông cáo báo chí của công ty, đường sắt BNSF là một trong những nhà vận chuyển hàng hóa vận tải đa phương thức hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Nó vận chuyển hàng rời, bao gồm than đủ để tạo ra khoảng 10% sản lượng điện sản xuất tại Hoa Kỳ. Với hệ thống đường sắt lớn, BNSF vận chuyển nhiều mặt hàng khác nhau, đáng chú ý nhất là than đá và ngũ cốc, cũng như vận chuyển hàng hóa đa phương thức.

Việc thành lập BNSF bắt đầu với việc thành lập một công ty cổ phần vào ngày 22 tháng 9 năm 1995. Công ty mới này mua đường sắt Atchison, Topeka và Santa Fe và Burlington Northern Railroad, chính thức sáp nhập đường sắt vào Burlington Northern và Santa Fe Railway vào ngày 31 tháng 12 năm 1996. Ngày 24 tháng 1 năm 2005, tên của đường sắt đã chính thức đổi thành 'BNSF Railway', sử dụng tên viết tắt của các tên ban đầu.

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ