(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.291. American Cookery (Bang Connecticut) : Cuốn sách nấu ăn đầu tiên tại Hoa Kỳ

15-08-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) American Cookery của tác giả Amelia Simmons, là cuốn sách nấu ăn đầu tiên của Hoa Kỳ được xuất bản ở Hartford, bang Connecticut vào năm 1796.

Cho đến lúc đó, sách dạy nấu ăn được in và sử dụng trong mười ba thuộc địa là người Anh. Tiêu đề đầy đủ của nó là: American Cookery, hoặc nghệ thuật trang trí món ăn, cá, thịt gia cầm và rau, và kĩ thuật tốt nhất để làm bột nhão, bánh nướng, bánh tart, bánh pudding, sữa trứng và cách bảo quản tất cả các loại bánh, mận hoàng đế. Phù hợp với tất cả mọi nơi trên Hoa Kỳ.

Cuốn sách này khá phổ biến và được in, tái bản và in lậu trong 30 năm sau lần xuất hiện đầu tiên. Chỉ có bốn bản sao của ấn bản đầu tiên được biết là còn tồn tại đến bây giờ.

Đã có 13 ấn bản của cuốn sách này được xuất bản giữa năm 1796 và 1831.  American Cookery cũng đã được tái bản trong một số phiên bản và định dạng trong thế kỷ 20.

Ấn bản đầu tiên được xuất bản năm 1796 bởi Hudson Goodwin của Hartford, CT. Các từ 'Dành cho tác giả' trên trang tiêu đề có khả năng chỉ ra rằng Simmons đã tự thanh toán chi phí in ấn. Cuốn sách được phát hành không có bìa cứng: trang tựa đề cũng được dùng làm bìa trước; trang cuối cùng (trang 48) bị để trống.

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ