(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.304. Praxair (Bang Connecticut) : Công ty khí công nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ

28-08-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Praxair, Inc. là một công ty khí công nghiệp trên toàn thế giới của Mỹ. Đây là công ty khí công nghiệp lớn nhất ở Bắc và Nam Mỹ và là công ty lớn thứ ba trên thế giới về doanh thu.

Công ty được thành lập bởi Carl von Linde là Công ty Sản phẩm Hàng không Linde vào năm 1907. Năm 1917, nó tham gia với 4 công ty hóa chất khác có tên Union Carbide và Carbon Corporation, trong khi vẫn duy trì một bản sắc riêng biệt.

Vào năm 1992, nó được tách ra thành công ty con, Union Carbide Industrial Gases Inc., và đổi tên thành Praxair khi nó trở thành một công ty độc lập chính thức ba năm sau đó. Tên này bắt nguồn từ sự kết hợp của từ tiếng Hy Lạp "praxis", hoặc ứng dụng thực tế và "không khí", nguyên liệu chính của công ty.

Praxair là công ty đầu tiên ở Bắc Mỹ thương mại hóa oxy tách biệt cryogenically. Công ty đã giới thiệu hệ thống phân phối khí lỏng đầu tiên vào năm 1917 và phát triển cung cấp khí đốt tại chỗ vào những năm 1940. Vào những năm 1960, Praxair giới thiệu phương tiện tách không khí đông lạnh.

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ