(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.320. USNS Mercy (thuộc Hải Quân Hoa Kỳ ) : Tàu bệnh viện lớn nhất tại Hoa Kỳ

13-09-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Được quản lý bởi Hải quân Hoa Kỳ, USNS Mercy chủ yếu hoạt động ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đây là tàu bệnh viện lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ chính của nó là cung cấp các dịch vụ y tế và phẫu thuật cấp cứu nhanh chóng, linh hoạt và di động để hỗ trợ Lực lượng Không quân / Hành quân Thủy quân lục chiến được triển khai lên bờ, các đơn vị Quân đội và Không quân được bố trí trên bờ, và các lực lượng đổ bộ hải quân và các lực lượng chiến đấu nổi lên.

Ngoài ra, Mercy cung cấp dịch vụ bệnh viện phẫu thuật di động để sử dụng bởi các cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ thích hợp trong Trợ giúp Nhân đạo (HCA), cứu trợ nhân đạo hoặc chăm sóc nhân đạo có giới hạn cho các nhiệm vụ này hoặc các hoạt động quân sự bình thường.

Nó có thể chứa trực thăng, tàu thuyền và các phương tiện khác nếu cần thiết. Nó cũng sở hữu mức độ chăm sóc y tế chuyên nghiệp nhất .

Theo Công ước Genève, USNS Mercy và thủy thủ đoàn không được mang theo bất kỳ thứ vũ khí tấn công nào, ngoại trừ vũ khí phòng vệ. Bất cứ hành động nào tấn công tàu Mercy đều được xem như tội ác chiến tranh.

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ