(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.344. Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania (Bang Pennsylvania ) : Trường đại học y khoa lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

08-10-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Trường Y học Perelman, thường được gọi là Penn Med, là trường y khoa c��a Đại học Pennsylvania. Nó nằm ở phần University City của Philadelphia.

Trường y học được thành lập bởi Tiến sĩ John Morgan tốt nghiệp Cử nhân Văn chương của trường Đại học Philadelphia (nay được gọi là Đại học Pennsylvania), sau đó lấy bằng Tiến sĩ Y khoa (MD) của Trường Y khoa Đại học Edinburgh ở Scotland. Năm 1765, sau năm năm đào tạo ở Edinburgh và lưu diễn Châu Âu, Tiến sĩ Morgan trở lại Philadelphia, ở đó ông đã mở trường y khoa đầu tiên của Hoa Kỳ tại Đại học Pennsylvania, ông lên kế hoạch cho trường trở thành một trong những trường y khoa tốt nhất trong cả nước và thế giới.

Trường y học được thành lập bởi Tiến sĩ John Morgan, tốt nghiệp trường Cao đẳng Philadelphia (A.B. 1757) và Đại học Edinburgh Medical School (M.D. 1763). Năm 1765, sau khi được đào tạo ở Edinburgh và các thành phố châu Âu khác, Tiến sĩ Morgan trở lại Philadelphia. Cùng với Tiến sĩ William Shippen Jr tốt nghiệp đại học Y khoa Edinburgh , Morgan thuyết phục các ủy viên của Đại học Pennsylvania tìm ra trường y khoa đầu tiên trong mười ba thuộc địa nguyên thủy.

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ