(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.430. American International Rattlesnake Museum (Bang New Mexico) : Bảo tàng rắn có bộ sưu tập rắn chuông lớn nhất tại Hoa Kỳ

03-01-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Bảo tàng rắn chuông quốc tế Mỹ là một bảo tàng bảo tồn động vật nằm ở Albuquerque, New Mexico ở Old Town Albuquerque, Hoa Kỳ. Bảo tàng dành riêng cho rắn, đặc biệt là rắn đuôi chuông và dành riêng cho giáo dục rắn chuông

Với đội ngũ nhân viên tham gia các sự kiện nghiên cứu quốc tế thường xuyên, bảo tàng quản lý một bộ sưu tập rắn chuông sống đa dạng và một thư viện tài liệu học tập cũng như công cụ giáo dục phong phú.

Bảo tàng sở hữu bộ sưu tập các loài rắn chuông sống khác nhau lớn nhất trên thế giới bao gồm những loài bản địa ở Bắc, Trung và Nam Mỹ, được trưng bày trong môi trường sống tái tạo và lưu trữ nhiều loài rắn đuôi chuông hơn cả Sở thú Bronx, Sở thú Philadelphia, Sở thú Quốc gia ở Washington, DC, Sở thú Denver , Sở thú San Francisco và Sở thú San Diego kết hợp lại.

Ngoài rắn đuôi chuông, bảo tàng còn giữ một con quái vật Gila sống, một trong số ít loài thằn lằn có nọc độc được biết đến.

Bảo tàng bảo tồn động vật này giải thích vòng đời và tầm quan trọng đối với sinh thái của những sinh vật hay bị hiểu lầm nhất hành tinh.

Rắn được trưng bày trong các bể kính mô phỏng tốt nhất sinh cảnh tự nhiên của chúng, kèm theo bảng chú giải phù hợp cho cả người lớn và trẻ em.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ