(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.435. Cigna (Bang Connecticut) : Công ty bảo hiểm hàng hải đầu tiên tại Hoa Kỳ

09-01-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Cigna là một công ty dịch vụ y tế toàn cầu chuyên giúp mọi người cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và an toàn.

Cigna là một tổ chức dịch vụ y tế trên toàn thế giới của Mỹ có trụ sở ở ngoại ô Bloomfield, Connecticut và Philadelphia, Pennsylvania. Các công ty con bảo hiểm của nó là các nhà cung cấp chính của bảo hiểm y tế, nha khoa, thương tật, tai nạn và các sản phẩm, dịch vụ liên quan, phần lớn được cung cấp thông qua chủ lao động và các nhóm khác (ví dụ như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, hiệp hội )

Trong hơn 200 năm, Cigna và các công ty tiền nhiệm đã hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Ban đầu được thành lập tại Pennsylvania vào năm 1792 với tên gọi INA (Insurance Co. of North America). Năm 1865, INA hợp nhất với công ty CG (Connecticut General Life Insurance Co.) và mang tên gọi chính thức Cigna. Công ty được đặt tại thị trấn Bloomfield, tiểu bang Connecticut và nó là công ty bảo hiểm đường biển đầu tiên của Mỹ.

Cigna cung cấp các sản phẩm Medicare và Medicaid và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ và tai nạn chủ yếu cho các cá nhân ở Hoa Kỳ và các thị trường quốc tế được chọn. Ngoài các hoạt động đang diễn ra được mô tả ở trên, Cigna cũng có một số hoạt động , bao gồm cả phân khúc Tái bảo hiểm Run-off. Trong khu vực đô thị Phoenix, Cigna điều hành một mô hình nhân viên phục vụ toàn diện (tổ chức bảo trì sức khỏe) với các phòng khám vệ tinh trên toàn khu vực, được gọi là Tập đoàn Y tế Cigna.

Công ty xếp thứ 73 trong danh sách Fortune 500 năm 2018 của các tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng doanh thu.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ