(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.439. Brownell Travel (Bang Georgia) : Nhà điều hành tour du lịch lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

13-01-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Vào ngày 4 tháng 7 năm 1887, Walter A. Brownell và mười vị khách ra khơi từ New York trên chiếc SS Devonia đi đến Châu Âu. Họ không bao giờ nghĩ rằng họ là những du khách gan dạ khởi nguồn cho dịch vụ du lịch của hơn 75.000 khách hàng trong suốt nhiều thập kỷ. Ngày nay, Brownell là công ty du lịch cao cấp hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ của Brownell là cung cấp cho khách hàng của mình những trải nghiệm du lịch đặc biệt nhất. Brownell có một đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm nhất trên thế giới.

Brownell là một thành viên của Virtuoso, hiệp hội du lịch giải trí lâu đời và uy tín nhất thế giới. Chưa đến 1% cơ quan Hoa Kỳ được chấp nhận làm thành viên trong Virtuoso. Các cơ quan được lựa chọn này phải có khả năng cung cấp cho khách hàng kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm rộng rãi về du lịch trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ