(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.521. Random House (bang New York) : Nhà xuất bản sách và sản xuất bìa mềm lớn nhất tại Hoa Kỳ

20-04-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Random House là một nhà xuất bản sách của Mỹ và là nhà xuất bản bìa mềm có lợi ích chung lớn nhất trên thế giới. Kể từ năm 2013, nó là một phần của Penguin Random House, thuộc sở hữu chung của tập đoàn truyền thông Đức Bertelsmann và công ty giáo dục và xuất bản toàn cầu của Anh Pearson PLC.

Random House được thành lập vào năm 1925 bởi người Mỹ Bennett Cerf và Donald Klopfer, hai năm sau khi họ có được dấu ấn Thư viện hiện đại từ Nhà xuất bản Horace Liveright - nơi tái bản các tác phẩm văn học kinh điển. Năm 1934, họ đã xuất bản phiên bản ủy quyền đầu tiên của tiểu thuyết Ulysses của James Joyce trong thế giới Anglophone.

Bennett Cerf và Donald Klopfer

 

Random House tham gia xuất bản tài liệu tham khảo vào năm 1947 với Từ điển Cao đẳng Hoa Kỳ, được tiếp nối vào năm 1966 với từ điển không tóm tắt đầu tiên.

Văn phòng chính của nhà xuất bản tại Hoa Kỳ được đặt tại 1745 Broadway ở Manhattan, trong Tháp Random House dài 684 feet, được xây dựng vào năm 2009 và trải dài toàn bộ phía tây của dãy nhà nằm giữa West 55th Street và West 56th.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ