(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.522. New York City Fire Department (Bang New York) : Sở cứu hỏa thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ

22-04-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Sở cứu hỏa thành phố New York, chính thức là Sở cứu hỏa thành phố New York (FDNY), là một bộ phận của chính quyền thành phố New York cung cấp phòng cháy chữa cháy, cứu hộ kỹ thuật, phản ứng chính với sinh học, hóa học, và mối nguy phóng xạ và dịch vụ y tế khẩn cấp cho năm quận của thành phố New York.

Sở cứu hỏa thành phố New York là sở cứu hỏa thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ và lớn thứ hai trên thế giới sau Sở cứu hỏa Tokyo. FDNY sử dụng khoảng 11.051 lính cứu hỏa mặc đồng phục và 4.414 EMT, nhân viên y tế và nhân viên cứu hỏa mặc đồng phục. Các quy định của nó được biên soạn trong tiêu đề 3 của Quy tắc thành phố New York. FDNY phục vụ hơn 8,5 triệu cư dân trong khu vực 302 dặm vuông.

Trụ sở chính của FDNY được đặt tại 9 Trung tâm MetroTech ở Khu thương mại Brooklyn, và Học viện Lửa FDNY nằm trên Đảo Randalls. Giống như mọi sở cứu hỏa thành phố khác tại Hoa Kỳ, NYCD là một tổ chức bán quân sự và bán cảnh sát.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ