(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.526. Regis Corporation (bang Minnesota) : Chuỗi cửa tiệm Salon tóc lớn nhất tại Hoa Kỳ

30-04-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Regis Corporation là nhà điều hành và chuỗi tiệm salon tóc lớn nhất tại Hoa Kỳ với hơn 10,000 chi nhánh bao gồm cả thuộc sở hữu công ty và nhượng quyền. Nó có trụ sở chính tại Edina, bang Minnesota, Hoa Kỳ.

Những tiệm trùng tên với nó là Regis Salon. Nó cũng sở hữu những chuỗi salon tóc Carlton tại Nam California, Las Vegas, v.v…

Regis có trụ sở tại Edina, Minnesota và được thành lập vào năm 1922 bởi Paul và Florence Kunin với tư cách là Thẩm mỹ viện Kunin, và đổi tên thành Regis vào năm 1958 bởi con trai của họ Myron, người đã mua lại chuỗi.

Sáp nhập thành công lớn nhất của Regis là mua lại đối thủ cạnh tranh lớn The Barbers, Hairstomme for Men & Women, Inc.,

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ