(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.548. Alta Wind Energy Center (bang California) : Trang trại gió trên bờ lớn nhất tại Hoa Kỳ

22-06-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Trung tâm năng lượng gió Alta (AWEC) còn được gọi là Trang trại gió Mojave là dự án năng lượng gió trên bờ lớn nhất tại Hoa Kỳ và lớn thứ 3 trên Thế Giới.

Trung tâm năng lượng gió Alta là một trang trại gió nằm ở đèo Teachapi của dãy núi Teachapi, thuộc hạt Kern, California.

Với công suất lắp đặt kết hợp là 1.547 MW (2.075.000 hp). Dự án, được phát triển gần trang khu vực của các trang trại gió quy mô lớn đầu tiên được lắp đặt ở Mỹ vào những năm 1970 và 1980 là "một minh họa mạnh mẽ về quy mô và phạm vi phát triển của các dự án gió hiện đại".

Trang trại gió được phát triển bởi Terra-Gen Power. Trung tâm ban đầu bao gồm tới 320 tuabin gió chiếm diện tích 9.000 mẫu Anh (36 km2) sản xuất được 800 MW (1.100.000 hp).

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ