(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.580. Mountain Pass (bang California) : Mỏ đá cung ứng đất hiếm duy nhất còn khai thác tại Hoa Kỳ

23-08-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Mỏ đất hiếm Mountain Pass là mỏ khai thác các nguyên tố đất hiếm ở sườn phía nam của dãy núi Clark, ngay phía bắc của cộng đồng chưa hợp nhất của Mountain Pass, California, Hoa Kỳ.

Mỏ này từng cung cấp hầu hết các nguyên tố đất hiếm trên thế giới. Thuộc sở hữu của Công ty vật liệu MP, đây là cơ sở khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất ở Hoa Kỳ.

Tài nguyên của Mountain Pass bao gồm đá carbonat thời tiền sử với niên đại 1,4 tỷ năm tuổi nằm trong đá Ga Nơt. Nó chưa 8% đến 12% oxi đất hiếm chủ yếu chứa trong khoáng sản. Khoáng vật Gangue bao gồm canxit, barit và đôlômit. Nó được coi là một mỏ khoáng sản đất hiếm đẳng cấp thế giới. Các kim loại có thể được chiết xuất từ nó bao gồm: cerium, lanthanum, neodymium, và europium.

Trong năm 2008, trữ lượng còn lại sử dụng mức cắt 5% được ước tính vượt quá 20 triệu tấn quặng, trung bình 8,9% oxit đất hiếm.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ