(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.590. Knight-Swift Transport Holdings Inc. (bang Arizona) : Công ty vận tải lớn nhất tại Hoa Kỳ

25-09-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Knight-Swift Transport Holdings Inc. (gọi tắt là Knight-Swift) là một hãng vận tải xe tải, xe tải chở hàng công cộng, có trụ sở tại Phoenix, Arizona. Đây là công ty vận tải lớn nhất nước Mỹ.

Thành lập năm 1990, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. là một công ty Hoa Kỳ đóng tại Arizona trong lĩnh vực vận tải, chuyên về xe tải chở hàng. Công ty này đảm bảo việc chuyên chở các hàng hóa thông dụng tại Hoa Kỳ bằng các xe tải khô và xe tải đông lạnh. Knight-Swift là thành phần của S&P 400 và cổ phiếu của họ được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán New York.

Knight bắt đầu vận chuyển hàng hóa nói chung từ Phoenix, Arizona, đến Los Angeles, California. Bắt đầu chỉ với một số ít xe tải và một trung tâm dịch vụ tại Phoenix, Arizona, công ty hiện đang điều hành một đội tàu gồm hơn 4.000 máy kéo và hơn 8.700 xe kéo (khô, đông lạnh và môi giới). Họ đã phát triển từ một vài cộng sự lên hơn 4.000 và từ một doanh nghiệp gia đình thành một công ty được tổ chức công khai giao dịch trên thị trường chứng khoán New York (KNX) vào năm 1994.

Tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2007, công ty vận hành 27 trung tâm dịch vụ xe tải khô khu vực, 6 trung tâm dịch vụ kiểm soát nhiệt độ khu vực, 12 trung tâm dịch vụ môi giới và 13 địa điểm bán xe tải và xe kéo.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ