(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.603. Salem Maritime National Historic Site (bang Massachusetts) : Khu di tích lịch sử quốc gia đầu tiên được thành lập tại Hoa Kỳ

21-10-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Khu di tích lịch sử hàng hải Salem là một di tích lịch sử quốc gia bao gồm 12 công trình lịch sử, một con tàu cao, và khoảng 9 mẫu đất dọc theo bờ sông của cảng Salem ở Salem, Massachusetts. Hàng hải Salem là Địa điểm Lịch sử Quốc gia đầu tiên được thành lập tại Hoa Kỳ

Khu di tích diễn giải Tam giác thương mại trong thời kỳ thuộc địa, bằng bông, rượu rum, đường và nô lệ; hành động của tư nhân trong Cách mạng Mỹ; và thương mại hàng hải toàn cầu với Viễn Đông sau khi giành độc lập. Dịch vụ Công viên Quốc gia (NPS) là một cơ quan của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Bộ phận này quản lý cả Địa điểm Lịch sử Quốc gia và Trung tâm Du khách Khu vực tại trung tâm thành phố Salem. Dịch vụ Công viên Quốc gia (NPS) là một cơ quan của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Vào năm 2014, Dịch vụ Công viên Quốc gia, nơi điều hành Khu di tích lịch sử quốc gia hàng hải Salem, đã công bố số liệu và số liệu thống kê cho năm 2012: có 756.038 du khách đến Salem đã chi khoảng 40.000.000 đô la. Dịch vụ công viên quốc gia kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2016.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ