(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.716. CHS Inc, (bang Minnesota) : Hợp tác xã nông nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ.

04-11-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) CHS là một hợp tác xã kinh doanh nông sản toàn cầu đa dạng thuộc sở hữu của nông dân và các hợp tác xã địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1929, CHS sử dụng hơn 11.000 nhân viên tận tâm trên toàn cầu, những người cung cấp cho chủ sở hữu của họ một chuỗi cung ứng mạnh mẽ, hiệu quả, khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Lịch sử của CHS bắt đầu từ năm 1931 với việc thành lập Sở Giao dịch Trung ương Liên minh Nông dân ở Saint Paul, Minnesota. Sau đó, công ty hợp tác cốt lõi trở thành Cenex, từ sự kết hợp của hai từ cuối cùng trong tên trước đây của nó.

Năm 1998, Cenex hợp nhất với Hợp tác xã Harvest States để thành lập Cenex Harvest States. Năm 2003, HTX đổi tên pháp lý thành CHS Inc.

Là một hợp tác xã do nông dân làm chủ, CHS kết nối người trồng với người tiêu dùng trên khắp thế giới. CHS mua ngũ cốc từ mạng lưới hợp tác xã và chủ sở hữu nông dân, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thực phẩm và thức ăn trong nước và toàn cầu tại 65 quốc gia. CHS cũng sản xuất và phân phối nhiều loại sản phẩm năng lượng thương hiệu Cenex® và cung cấp đầu vào cho cây trồng thông qua các hoạt động bán buôn và bán lẻ tại hơn 450 cộng đồng ở Hoa Kỳ để giúp nông dân trồng trọt khỏe mạnh và có lãi.

CHS là một hợp tác xã, có nghĩa là nó được điều hành bởi nông dân và các hợp tác xã địa phương sở hữu nó. Các chủ TYT đã bầu ra 17 nông dân hoặc chủ trang trại làm việc toàn thời gian vào Ban Giám đốc TYT, đại diện cho tám khu vực trên toàn quốc. Số lượng giám đốc đại diện cho mỗi khu vực được xác định theo khối lượng kinh doanh và số lượng nông dân, chủ trang trại và hợp tác xã trong khu vực.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Asean (Aseanrecords.world) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ