[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P56) Biển Caspi - Vùng biển nội thủy lớn nhất thế giới. (Á - Âu)

31-10-2020

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Biển Caspi là hồ nước lớn nhất trên thế giới tính về cả diện tích và thể tích. Diện tích mặt nước là 371.000km2 và thể tích - 78.200 km3. Độ sâu tối đa của hồ là khoảng 1.025m. Vì không thông với đại dương nên đây đúng là một hồ nước tuy mang tên "biển" hay còn gọi là “biển nội thủy”.

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục châu Á (Asia Records Institute – ASRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/610/2020/No.66 ngày 31 tháng 10 năm 2020, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Biển Caspi - Vùng biển nội thủy lớn nhất thế giới.

Hồ cũng được gọi là biển vì nước hồ có vị mặn của muối.  Nồng độ muối của nước hồ là khoảng 1,2%, xấp xỉ 1/3 nồng độ muối của nước biển. Nga, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan là 5 quốc gia nằm xung quanh biển Caspi và Volga của Nga -con sông dài nhất châu Âu - là nguồn nước chính đổ vào biển này. Biển Caspi có lượng dầu khí ước đạt 18 tỷ tấn với hệ sinh thái độc đáo tới 400 loài sinh vật đặc hữu, trong đó có loại cá tầm là nguồn cung cấp trứng cá nổi tiếng thế giới.

Khoa học phỏng ước Biển Caspi hình thành cách đây 30 triệu năm, nguyên thủy là Biển Tethys, sau hình thành Biển Đen, Biển Aral và Biển Caspi. Khoảng 5,5 triệu năm trước, vùng lòng chảo Caspi mất lối thông ra đại dương khi mực nước rút xuống thấp và Biển Caspi hoàn toàn tách biệt với các vùng biển lân cận.

Biển Caspi có một lượng lớn cá tầm, với trứng của nó được chế biến thành món trứng cá muối. Trong những năm gần đây việc đánh bắt thái quá đã đe dọa quần thể cá tầm tới mức các nhà bảo vệ môi trường chủ trương ngăn cản việc đánh bắt cá tầm hoàn toàn cho đến khi quần thể này được phục hồi.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ