[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P65) Bingham Canyon Mine - Mỏ lộ thiên sâu nhất trên thế giới (châu Mỹ)

21-11-2020

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Nằm ở phía tây nam thành phố Salt Lake , mỏ đồng Bingham là mỏ khai thác lộ thiên lớn nhất thế giới. Năm 1906 mỏ nầy bắt đầu khai thác, từ đó đến nay đã có 6 tỉ tấn đất đá được đào lên và đổ đi chỗ khác.

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục châu Mỹ (America Records Institute – AMRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/619/2020/No.75 ngày 21 tháng 11 năm 2020, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Bingham Canyon Mine là mỏ lộ thiên sâu nhất trên thế giới (châu Mỹ).

Bingham Canyon Mine được phát hiện vào năm 1848 bởi Sanford và Thomas Bingham.  Ông đã tìm thấy quặng đồng trên mặt đất khi đang chăn thả gia súc của gia đình ở bên ngoài dãy núi Oquirrh, bên ngoài Salt Lake City.

Mỏ được khai trương vào năm 1906 và đã sản xuất được hơn 19 triệu tấn đồng – lớn hơn bất kỳ mỏ nào trên thế giới – cũng như hàng triệu ounce vàng, bạc và kim loại.

Mỗi ngày người ta đào 450.000 tấn đất đá, trong đó có 1/3 là quặng đồng, còn lại là đất dư phải đổ bỏ. Mỏ đồng này có tỉ lệ đồng rất thấp chỉ có 0.6% đồng. Như vậy mỗi tấn quặng chỉ cho ra có khoảng 5 kg đồng. Ngoài ra, mỏ còn sản xuất chút ít vàng, bạc và molipden, một chất phụ gia cho công nghiệp sắt thép. Mỗi năm ở đây sản xuất ra 320.000 tấn đồng nguyên chất (99.99%). Từ khi sản xuất đến nay mỏ đã cho ra: 17 triệu tấn đồng, 23 triệu ounces vàng, 90 triệu ounces bạc, 850 triệu lb molipden.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ