[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.191) Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer (Mỹ) : Tạp chí kỹ thuật được in bằng điện đầu tiên trên thế giới

11-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer là một tờ báo được xuất bản năm 1840 bởi Thomas Davenport, nhà phát minh ra động cơ điện. Tờ báo này, được xuất bản ở Thành phố New York và được in lần đầu tiên trên một máy báo chạy bằng điện. Vào ngày 11/09/2021, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) chính thức công bố Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer là “Tạp chí kỹ thuật được in bằng điện đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 11/09/2021, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Mỹ (America Records Institute - AMRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/745/2021/No.201, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer là tạp chí kỹ thuật được in bằng điện đầu tiên trên thế giới.

Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer là một tờ báo xuất bản năm 1840 bởi Thomas Davenport, nhà phát minh ra động cơ điện. Tờ báo này, được xuất bản ở Thành phố New York, được in lần đầu tiên trên một máy báo chạy bằng điện. Đây là tạp chí định kỳ đầu tiên của Mỹ về điện và là tạp chí kỹ thuật in điện đầu tiên trên thế giới.

Davenport đã sở hữu máy tiện cơ khí chạy bằng động cơ điện vào năm 1836, vì vậy đã quyết định mở rộng khái niệm này sang các ứng dụng khác. Ông báo cáo vào ngày 13 tháng 12 năm 1839 rằng ông đã gắn một động cơ điện hàng trăm pound vào một máy in. Ông là người đầu tiên ứng dụng ý tưởng máy ép cơ điện và Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer ra đời và trở thành tờ báo in đầu tiên sử dụng điện làm năng lượng để in ấn. Năng lượng cho động cơ điện mà ông sử dụng cho máy đến từ một pin kẽm hỗn hợp và các tấm bạc mạ.

Tạp chí này còn là ấn phẩm đầu tiên ở Mỹ dành cho chủ đề điện. Đây là tạp chí kỹ thuật điện đầu tiên trên thế giới được viết riêng cho những người quan tâm đến các thiết bị cơ khí liên quan đến điện.

Davenport là người biên tập duy nhất của tạp chí The Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer. Giấy có in kích thước 11 inch x 14 inch và có tám trang với bốn cột cho một trang. Ông đã xuất bản các số báo của mình tại thành phố New York tại số 42 phố Stanton vào năm 1840. Số đầu tiên được phát hành vào ngày 18 tháng 1.

Davenport đã sử dụng ứng dụng này của máy in điện cho mục đích trình diễn để đưa ra một ví dụ về những gì có thể được thực hiện với phát minh động cơ điện mới. Trên tờ báo, ông đã yêu cầu các nhà đầu tư về tài chính để hỗ trợ ông phát triển những ý tưởng ứng dụng động cơ điện. Bất chấp lời kêu gọi, Davenport vẫn không thu được lợi nhuận nào từ phát minh của mình, chủ yếu là do pin cần để vận hành chiếc máy quá đắt.

Davenport lạc quan rằng bài báo của mình sẽ thành công, nhưng trước khi in lần thứ ba vào ngày 1 tháng 2, ông đã viết một lá thư cho anh trai mình ở Brandon, New York, vào ngày 28 tháng 1 vì lo ngại rằng anh ấy không có khả năng trả tiền cho một biên tập viên và đã để tự mình làm tất cả công việc. Thử nghiệm báo-tạp chí đã bị ngừng sau đó do không có đủ doanh thu

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ