[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.57) Trang trại gió ngoài khơi Vindeby - Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới

03-11-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trang trại gió ngoài khơi Vindeby tại Đan Mạch bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1991 và có chi phí ước tính 10 triệu Euro, được xây dựng bởi công ty SEAS và Elkraft. Vào ngày 03/11/2020, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Trang trại gió ngoài khơi Vindeby là “Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới”.

 

Ngày 03/11/2020 Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute – EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/611/2020/No.67, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Trang trại gió ngoài khơi Vindeby là Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới.

 

 

Vindeby Offshore Wind Farm là trang trại gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới, được xây dựng vào năm 1991, nằm cách bờ biển của thị trấn Vindeby trên đảo Lolland thuộc Đan Mạch. Tuy nhiên sau 25 đưa vào sử dụng, hiện trang trại này đã ngưng hoạt động.

Trang trại gió này bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1991 và có chi phí ước tính 10 triệu Euro, được xây dựng bởi công ty SEAS và Elkraft, trang trại gió ngoài khơi Vindeby có 11 tua bin được xây dựng chỉ trong vòng 11 ngày. 

 

 

Ngành công nghiệp điện vào thời điểm đó thường coi các tuabin ngoài khơi là cục mịch và vô dụng, vì chúng phải hoạt động trong điều kiện nhiễm mặn và sản lượng điện ít hơn nhiều so với các nhà máy điện trung tâm. Thái độ hoài nghi đã thay đổi 6 năm sau đó, khi trang trại thúc đẩy sản xuất năng lượng nhiều hơn so với trên đất liền.

 

 

Vindeby là trang trại gió ngoài khơi đầu tiên trong một chuỗi dài các trang trại gió thành công, mở đường cho ngành sản xuất năng lượng sạch trên thế giới. Trang trại gió cuối cùng đã tồn tại lâu hơn sáu năm so với tuổi thọ dự kiến ​​của nó — hoạt động trong 25 năm và cung cấp năng lượng cho khoảng 2.200 ngôi nhà và sản xuất tổng cộng 243 GWh.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ