[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.91) Hranice Abyss - Hang động dưới nước sâu nhất thế giới

21-01-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Với độ sâu lớn nhất được xác nhận tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2016, là 473 m (với 404 m dưới mực nước), Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) chính thức công bố Hranice Abyss là “Hang động dưới nước sâu nhất thế giới” vào ngày 19/01/2021.

Ngày 19/01/2021, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute – EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/645/2021/No.101, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Hranice Abyss là hang động dưới nước sâu nhất th��� giới.

 

 

Hranice Abyss, tên tiếng Anh được chính quyền du lịch địa phương thông qua, là hang hố ngập nước sâu nhất thế giới. Thực chất hang là một hang hố sụt phong hóa nằm gần thị trấn Hranice thuộc Vùng Olomouc, Cộng hòa Séc.

 

 

Độ sâu lớn nhất được xác nhận (tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2016) là 473 m (với 404 m dưới mực nước), khiến nó trở thành hang động dưới nước sâu nhất được biết đến trên thế giới.

 

 

Hơn nữa, độ sâu dự kiến là 800–1200 m. Vào tháng 8 năm 2020, một cuộc khảo sát khoa học tới hang động này cho thấy nó sâu 1 km sau khi đo đạc. Hranice Abyss được tạo ra bởi sự sụp đổ của mái hang động và bị nước suối ấm chứa axit cacbonic ăn mòn trong đá vôi.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ