image not found

VietKings tiếp tục đề cử 5 Kỷ lục Thế giới mới của Ẩm thực Việt Nam đến Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings

29-09-2021

(Kỷ lục – VietKings) - Để tiếp tục hành trình quảng bá các giá trị đặc biệt của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực, đầu tháng 10 năm 2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã hoàn thiện 5 bộ hồ sơ đề cử Kỷ lục Thế giới mới liên quan đến Ẩm thực, đặc sản Việt Nam đến Liên Minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 329 trang (3283 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ