image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 99. Chùa Xvayton

26-11-2012

Chùa Xvayton (còn gọi là chùa Xà Tón) thuộc hệ phái Nam tông (Khmer). Chùa được dựng sơ sài vào thế kỷ 17. Đến năm 1896, chùa được xây kiên cố. Chùa còn lưu giữ kinh lá (sách viết trên lá buông, còn gọi là Satra).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 273 của 307 trang (3066 bài)Đầu<...271272273274275...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ