image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 73. Chùa Giác Lâm

01-11-2012

Chùa Giác Lâm là một trong những ngôi chùa cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chùa vốn ở trên gò Cẩm Sơn, còn gọi là Cẩm Đệm và Sơn Can, do ông Lý Thụy Long, người Minh Hương, quyên tiền của xây dựng vào mùa xuân năm Giáp Tý (1744), đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 275 của 306 trang (3055 bài)Đầu<...271272273274275...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ