image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 89. Chùa Tôn Thạnh

15-11-2012

Chùa Tôn Thạnh được xây dựng năm 1808, ban đầu có tên là Lan Nhã, do thiền sư Viên Ngộ sáng lập. Thiền sư có lòng từ bi, hay quan tâm đến cuộc sống của mọi người nên đã tự mình khiêng đất đá để làm 2 con đường cho dân chúng đi lại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 275 của 308 trang (3075 bài)Đầu<...271272273274275...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ