image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 81. Chùa Phổ Minh

08-11-2012

Chùa được xây dựng từ năm 1934 là nơi trụ xứ của cố Hòa thượng Thích Bửu Chơn đã trụ trì chùa từ năm 1960 đến năm 1979 thì viên tịch.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 276 của 308 trang (3075 bài)Đầu<...276277278279280...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ