image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 34. Chùa Cổ Lễ (Chùa Thần Quang)

23-10-2012

Thế kỷ 12, thiền sư Nguyễn Minh Không đã tu luyện thành chính quả và xây dựng chùa Thần Quang tự (Cổ Lễ ). Sư Minh Không đã chữa bệnh cho hàng ngàn người dân. Bởi vậy, chùa Cổ Lễ vừa thờ Phật lại vừa thờ ngài (tức là đức thánh Nguyễn Minh Không).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 276 của 306 trang (3055 bài)Đầu<...276277278279280...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ