image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 66. Thiền viện Phước Sơn

24-10-2012

Thiền viện được Hòa thượng Giới Nghiêm sáng lập vào năm 1970. Thượng tọa Thích Bửu Chánh tổ chức trùng tu vào năm 1985.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 277 của 307 trang (3067 bài)Đầu<...276277278279280...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ