image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 21. Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang

19-09-2012

(Kỷ lục)- Chùa Vĩnh Nghiêm thường gọi là Đức La. Chùa được dựng vào thời Trần, là nơi thuyết pháp của Trúc Lâm Tam Tổ và là nơi đào tạo, định chức danh các tăng sĩ bấy giờ. Chùa trở thành một trung tâm Phật giáo thuộc thiền phái Trúc Lâm, và là nơi đào tạo tăng đồ cho cả nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 278 của 302 trang (3015 bài)Đầu<...276277278279280...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ