image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 35. Chùa Phổ Minh (chùa Tháp)

01-10-2012

Chùa thường được gọi là chùa Tháp được vua Trần Thánh Tông cho dựng vào năm 1262. Các bản văn khắc trên bia cho biết chùa có từ thời Lý, được mở rộng với quy mô lớn vào thời Trần. Chùa Phổ Minh mở đầu kiên trúc Phật giáo thời Trần.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 280 của 305 trang (3049 bài)Đầu<...276277278279280...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ