image not found

Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 14. Chùa Thiên Phúc (Chùa Thầy)

19-09-2012

(Kỷ lục) - Chùa Thiên Phúc thường gọi là chùa Thầy hay chùa Cả tọa lạc ở chân núi Sài. Chùa được dựng vào đời vua Lý Nhân Tông (1072-1128) lúc đó gọi là am Hương Hải do Thiền sư Từ Đạo Hạnh lập để tu hành. Vì vậy, đây là nơi lưu dấu tu hành và chứng kiến quãng đời sau cùng cho đến ngày thoát xác của vị cao tăng - Thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 283 của 307 trang (3066 bài)Đầu<...281282283284285...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ