image not found

(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.610. Vernors : Nhãn hiệu soda gừng được bán lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

08-11-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Vernors là một thương hiệu soda gừng của Mỹ. Nó được tạo ra vào năm 1866 bởi James Vernor, một dược sĩ ở Detroit.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 307 trang (3067 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ