image not found

(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.522. New York City Fire Department (Bang New York) : Sở cứu hỏa thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ

22-04-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Sở cứu hỏa thành phố New York, chính thức là Sở cứu hỏa thành phố New York (FDNY), là một bộ phận của chính quyền thành phố New York cung cấp phòng cháy chữa cháy, cứu hộ kỹ thuật, phản ứng chính với sinh học, hóa học, và mối nguy phóng xạ và dịch vụ y tế khẩn cấp cho năm quận của thành phố New York.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 5 của 297 trang (2969 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ