image not found

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P65) Bingham Canyon Mine - Mỏ lộ thiên sâu nhất trên thế giới (châu Mỹ)

21-11-2020

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Nằm ở phía tây nam thành phố Salt Lake , mỏ đồng Bingham là mỏ khai thác lộ thiên lớn nhất thế giới. Năm 1906 mỏ nầy bắt đầu khai thác, từ đó đến nay đã có 6 tỉ tấn đất đá được đào lên và đổ đi chỗ khác.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 317 trang (3170 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ