image not found

Kỷ lục du hành bằng thuyền buồm

19-12-2017

Ngày 17.12.2017, ông Francois Gabart đã hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm không nghỉ giữa chặng chỉ trong vòng 42 ngày, 16 giờ 40 phút và 35 giây.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 5 của 247 trang (2461 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ