image not found

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.409. Aerial Lift Bridge (Bang Minnesota) : Cây cầu nâng lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

13-12-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Aerial Lift Bridge là một điểm mốc ở thành phố cảng Duluth, Minnesota. Cây cầu được xây dựng năm 1905 và là cây cầu nâng lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Cây cầu đã được thêm vào Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử vào ngày 22 tháng 5 năm 1973.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 5 của 285 trang (2847 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ