image not found

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.148. Black Friday - Ngày mua sắm tấp nập nhất Hoa Kỳ

01-03-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Black Friday là ngày thứ sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 256 trang (2558 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ