image not found

(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.716. CHS Inc, (bang Minnesota) : Hợp tác xã nông nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ.

04-11-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) CHS là một hợp tác xã kinh doanh nông sản toàn cầu đa dạng thuộc sở hữu của nông dân và các hợp tác xã địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1929, CHS sử dụng hơn 11.000 nhân viên tận tâm trên toàn cầu, những người cung cấp cho chủ sở hữu của họ một chuỗi cung ứng mạnh mẽ, hiệu quả, khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 317 trang (3170 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ