image not found

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.59) Barrier Reef Floating Resort - Khách sạn nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới

07-11-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Vào ngày 07/11/2020, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) chính thức công bố Barrier Reef Floating Resort là “ Khách sạn nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 8 của 320 trang (3192 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ