Chiếc xe mô hình taxi được làm bằng ống hút tái chế đầu tiên tại Việt Nam

30-01-2012

Từ những ống hút bỏ đi này, công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Anh đã nghiên cứu làm thành một mô hình xe taxi dài 3,535m, rộng 1,565m, cao 1,480m.

.
Từ ngày 15.11 đến sáng ngày 27.11.2011, 200 cán bộ nhân viên Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Anh đã phát động ngày Chung tay bảo vê môi trường, bằng cách đi đến các quán nước thu gom các ống hút đã qua sử dụng. Mỗi cán bộ nhân viên thu gom ít nhất 100 ống hút nhựa bỏ đi tại các nơi như nhà, ngoài đường, nơi công cộng.

Từ những ống hút bỏ đi này, công ty đã nghiên cứu làm thành một mô hình xe taxi (được lấy từ mô hình xe Kia Morning) dài 3,535m, rộng 1,565m, cao 1,480m

Mục đích của việc làm này nhằm bảo vệ môi trường ngày càng xuống cấp, đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Qua đó, công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Anh góp phần nhỏ bé vào bảo vệ môi trường chung của cộng đồng cũng như nâng cao ý thức của mỗi cán bộ nhân viên về bảo vệ môi trường xung quanh mình một cách tích cực nhất.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ