Chính thức công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 13. Chuối ngự Đại Hoàng (Hà Nam)

13-08-2012

(Kỷ lục) - Chuối ngự Đại Hoàng là một thương hiệu trái cây đặc biệt nổi tiếng của tỉnh Hà Nam. Chuối Ngự là chuối dùng để tiến vua. Theo các vị niên trưởng của làng thì chuối Ngự Đại Hoàng có từ thời Lý, Trần.


Cây chuối ở đây được trồng vô cùng kỳ công. Từ mùa xuân năm nay đến mùa xuân năm sau mới bắt đầu ra hoa kết trái. Có 2 loại chuối ngự ở đây là chuối ngự trâu và chuối ngự thóc (còn gọi là chuối ngự mít). Chuối ngự trâu quả to, ăn nhạt, còn chuối ngự thóc quả nhỏ nhưng vỏ mỏng, ruột vàng ươm, ăn thơm và rất ngọt.

Cứ đến mùa chuối ngự, ở c��c chợ Rồng, Viềng ở Đại Hoàng người ta bày bán chuối ngự, màu chuối chín vàng óng ả làm sáng rực cả một góc chợ trông thật đẹp mắt.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công bố từ ngày 6.8.2012 căn cứ theo bộ tiêu chí giá trị đặc sản Việt Nam.


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ