Chính thức công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 21. Sầu riêng Khánh Sơn (Khánh Hòa)

15-08-2012

(Kỷ lục) - Khánh Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, là nơi bà con nông dân trồng được loại sầu riêng: cơm vàng, hạt lép, múi thịt ráo, độ thơm ngon cao nên được thị trường nhiều nơi ưa thích.

Kể từ năm 2006, Phòng Nông nghiệp huyện Khánh Sơn đã qui hoạch trên 500ha đất chuyên canh cây sầu riêng, giúp bà con nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Qủa sầu riêng Khánh Sơn khá to, có trọng lượng từ 4 – 5kg, có nhiều trái nặng hơn. Đặc biệt nhất là vụ mùa sầu riêng ở Khánh Sơn luôn ra sau vụ mùa sầu riêng ở các tỉnh Nam bộ từ một tháng rưỡi đến hai tháng rưỡi, khi các tỉnh phía Nam đã "hút”hàng sầu riêng. Điều này đã giúp cho người trồng sầu riêng Khánh Sơn tiêu thụ sản lựơng vườn nhà mình một cách nhanh chóng.

Sầu riêng Khánh Sơn đã được UBND huyện Khánh Sơn đăng ký nhãn hiệu "Sầu riêng cơm vàng hạt lép Khánh Sơn”.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập và công bố từ tháng 8.2012 căn cứ theo bộ tiêu chí giá trị đặc sản Việt Nam.Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ