Chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 28. Măng cụt (Bình Dương)

20-08-2012

(Kỷ lục) - Ở Bình Dương, ngoài trái sầu riêng và những loại trái cây khác, đáng kể nhất là trái măng cụt vùng Lái Thiêu. Măng cụt là một đặc sản trái cây nổi tiếng không chỉ ở Bình Dương mà ngay cả những tỉnh phía Bắc xa xôi cũng nghe danh lọai trái cây này.

Ở Bình Dương, ngoài trái sầu riêng và những loại trái cây khác, đáng kể nhất là trái măng cụt vùng Lái Thiêu. Măng cụt là một đặc sản trái cây nổi tiếng không chỉ ở Bình Dương mà ngay cả những tỉnh phía Bắc xa xôi cũng nghe danh lọai trái cây này.

Măng cụt ở Lái Thiêu người ta trồng rất nhiều. Có những khu vườn rộng đến cả chục ha với hàng ngàn cây và mỗi cây cho hàng trăm quả. Măng cụt Lái Thiêu trái to như trái quýt, có màu tím sẫm, vỏ cứng và dày. Mỗi trái khi cắt ra có từ 5-6 múi, trong mỗi múi có hạt mềm. Múi măng cụt có vị ngọt thanh nhưng rất đậm đà.

Măng cụt có nguồn gốc xuất xứ ở Malasia nhưng khi qua Việt Nam, đặc biệt ở Nam bộ, do hợp với thổ nhưỡng nơi này nên cây sai quả, ngon, ngọt, mùi thơm đặc trưng. Đúng là một đặc sản hiếm có.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập và công bố từ tháng 8.2012 căn cứ theo bộ tiêu chí giá trị đặc sản Việt Nam.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ