Chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 30. Chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai)

20-08-2012

(Kỷ lục) - Vùng Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là nơi nổi tiếng có nhiều đặc sản trái cây. Trong đó, trái chôm chôm được đánh giá là nguồn thu nhập chính của nông dân vùng này (có rất nhiều hộ giàu lên nhờ chôm chôm và sầu riêng).

Vùng Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là nơi nổi tiếng có nhiều đặc sản trái cây. Trong đó, trái chôm chôm được đánh giá là nguồn thu nhập chính của nông dân vùng này (có rất nhiều hộ giàu lên nhờ chôm chôm và sầu riêng).

Hiện nay, toàn thị xã Long Khánh có trên 3.000 ha diện tích cây trồng chôm chôm, sản lượng thu hoạch hàng năm lên đến 40.000 tấn. Chôm chôm Long Khánh có 3 loại giống: chôm chôm Rong Riêng, chôm chôm Nhãn và chôm chôm Java.

Chôm chôm Long Khánh có màu đỏ hồng, dễ bóc vỏ và tróc hạt không dính vỏ hạt, thịt giòn, hương vị ngọt đậm đà. Chôm chôm nhãn có trái nhỏ như trái nhãn cho nên hạt cũng nhỏ và tróc hạt dễ dàng.

Chôm chôm Long Khánh đã được Sở KH&CN Đồng Nai trao giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể của Hợp tác xã Xuân Thanh.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập và công bố từ tháng 8.2012 căn cứ theo bộ tiêu chí giá trị đặc sản Việt Nam.
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ