Mạng lưới chi trả Kiều hối lớn nhất Việt Nam

30-01-2012

Western Union là dịch vụ chuyển tiền quốc tế thành lập vào năm 1851, có tên gọi là Công ty Điện tín Xuất bản Thung lũng Mississippi và New York.

.
Vào năm 1856, tên công ty được đổi thành Công ty Điện tín Western Union. Đến năm 1871, Dịch Vụ Chuyển Tiền® Western Union được thiết lập và trở thành ngành kinh doanh chính của công ty.

Hiện nay, có gần 4 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hàng năm, một lượng kiều hối khá lớn chuyển về nhằm hỗ trợ người thân trong nước, do đó, cần thông qua một công ty chuyên về dịch vụ chuyển tiền toàn cầu đáng tin cậy. Trong đó, Western Union là một công ty cung cấp dịch vụ trong ngành tài chính. Western Union kiến tạo khả năng chuyển và nhận tiền cho các chủ doanh nghiệp nhỏ kinh doanh ở nước ngoài; cho những khách hàng với những nhu cầu tài chính hằng ngày cũng như dành cho những nhóm nhỏ cá nhân khác.

Tại các quốc gia khác trên thế giới cũng như tại Việt Nam, Western Union tập trung vào việc hiện thực hóa việc chuyển tiền đến hàng triệu người, góp phần xây dựng cuộc sống thịnh vượng và tốt đẹp hơn.

Đến nay, tại Việt Nam Western Union hợp tác với gần 40 ngân hàng, Tổng Công ty Bưu Chính Việt Nam và các công ty để xây dựng mạng lưới chi trả kiều hối tại 8.043 điểm đại lý tại 63 tỉnh thành trong nước. Western Union có mặt tại tất cả các vùng trọng điểm kiều hối lớn trên cả nước. Dấu chân Western Union còn vươn xa đến tận Móng Cái ở vùng cực Bắc, Cà Mau ở vùng cực Nam, và cả các vùng hải đảo xa xôi như Côn Đảo.

Tại các điểm đại lý của Western Union đã giúp cho người nhận tiền trên khắp Việt Nam, từ thành thị đến thôn quê, từ đô thị đến hải đảo xa xôi có thể nhận tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ