Ngân hàng TMCP đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi

21-03-2012

(Kỷ lục) - Hơn 3 năm đổi mới và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã phát hành trái phiếu chuyển đổi với 3 loại mệnh giá vào tháng 9.2006.

Loại 1 mệnh giá 1.200.000 đồng/trái phiếu (bán cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng), loại 2 mệnh giá 1.500.000 đồng/trái phiếu (bán cho cán bộ nhân viên ngân hàng), loại 3 mệnh giá 2.000.000 đồng/trái phiếu (bán cho đối tượng ngoài ngân hàng). Thời hạn trái phiếu là 13 tháng với lãi suất 8,5%. Trái phiếu sẽ được ngân hàng chuyển đổi thành cổ phiếu SCB vào ngày đáo hạn.

T.Thắm - kyluc.vn
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ