Nghề dát quỳ vàng Kiêu Kỵ - làng nghề có một không hai ở Việt Nam

06-10-2020

Làng nghề dát quỳ vàng Kiêu Kỵ (Gia Lâm-Hà Nội) có lịch sử tồn tại khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, người dân vẫn giữ được nghề tổ truyền với những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, tinh xảo.

Công đoạn đánh quỳ tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Hiệp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Vàng sau khi cán mỏng được cắt thành miếng nhỏ để đập quỳ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Các công đoạn cắt dòng và sang vàng tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Vàng sau khi cán mỏng được cắt thành miếng nhỏ để đập quỳ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sản phẩm vàng sau công đoạn sang vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sang vàng một công đoạn đòi hỏi sự khéo léo. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Các công đoạn cắt dòng và sang vàng tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nghệ nhân Nguyễn Văn Chung với sản phẩm dát vàng trên sứ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bôi keo trước khi thiếp vàng trên sản phẩm sứ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Thiếp vàng trên sản phẩm sứ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Các sản phẩm dát vàng trên sứ tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thiếp vàng trên sản phẩm sứ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Những sản phẩm dát vàng tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Hiệp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nghệ nhân Nguyễn Văn Hiệp với sản phẩm dát vàng trên gỗ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Một buổi dâng lễ ngày giỗ tổ nghề của các nghệ nhân trong làng Kiêu Kỵ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Một buổi dâng lễ ngày giỗ tổ nghề của các nghệ nhân trong làng Kiêu Kỵ.(Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Một buổi dâng lễ ngày giỗ tổ nghề của các nghệ nhân trong làng Kiêu Kỵ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Một buổi dâng lễ ngày giỗ tổ nghề của các nghệ nhân trong làng Kiêu Kỵ.(Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

 

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghe-dat-quy-vang-kieu-ky-lang-nghe-co-mot-khong-hai-o-viet-nam/667569.vnp


Nguồn VietnamPlus

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ