Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

19-01-2012

Đúng 1giờ 33 phút 03 giây ngày 24-7-1980 (giờ Hà Nội), tại sân bay vũ trụ Baicônua (Liên Xô), tàu vũ trụ Liên hợp 37 chở Victor Vaxilevich Gorơbatco và Phạm Tuân đã được phóng vào không gian.

Sinh ngày 14-2-1947 tại Thái Bình, Phạm Tuân tốt nghiệp loại giỏi trường Kỹ thuật Không quân Liên Xô năm 1968.

Năm 1979, ông được tuyển chọn tham gia chuyến bay hữu nghị Việt - Xô vì mục đích hoà bình. Đúng 1giờ 33 phút 03 giây ngày 24-7-1980 (giờ Hà Nội), tại sân bay vũ trụ Baicônua (Liên Xô), tàu vũ trụ Liên hợp 37 chở Victor Vaxilevich Gorơbatco và Phạm Tuân đã được phóng vào không gian. Hai ông sống 8 ngày trên vũ trụ để tiến hành các thí nghiệm sinh quyển và y học...
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ