image not found

Đơn vị tổ chức phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” đầu tiên ở Việt Nam

30-01-2012

Chương trình Hàng Việt về nông thôn là sáng kiến, công sức đầu tư của các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao nhằm phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt đến các vùng sâu, vùng xa trong nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 116 của 116 trang (1158 bài)Đầu<...116
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ