image not found

Chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 30. Chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai)

20-08-2012

(Kỷ lục) - Vùng Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là nơi nổi tiếng có nhiều đặc sản trái cây. Trong đó, trái chôm chôm được đánh giá là nguồn thu nhập chính của nông dân vùng này (có rất nhiều hộ giàu lên nhờ chôm chôm và sầu riêng).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 126 của 153 trang (1523 bài)Đầu<...126127128129130...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ