image not found

Chính thức công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 9. Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang)

09-08-2012

(Kỷ lục) - Năm 1960, cùng với việc di cư của người dân Thanh Hà (Hải Dương) đến Lục Ngạn (Bắc Giang), cây vải thiều xuất hiện trên đất Lục Ngạn kể từ đó.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 128 của 153 trang (1523 bài)Đầu<...126127128129130...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ