image not found

Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng nu gỗ nghiến lớn nhất

06-02-2012

Tượng có chiều cao tới gậy 2,56m, tới đỉnh đầu 2,36m; rộng 1,54m.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 143 của 144 trang (1437 bài)Đầu<...141142143144>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ