image not found

Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

19-01-2012

Đúng 1giờ 33 phút 03 giây ngày 24-7-1980 (giờ Hà Nội), tại sân bay vũ trụ Baicônua (Liên Xô), tàu vũ trụ Liên hợp 37 chở Victor Vaxilevich Gorơbatco và Phạm Tuân đã được phóng vào không gian.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 146 của 146 trang (1452 bài)Đầu<...146
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ