image not found

Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

19-01-2012

Đúng 1giờ 33 phút 03 giây ngày 24-7-1980 (giờ Hà Nội), tại sân bay vũ trụ Baicônua (Liên Xô), tàu vũ trụ Liên hợp 37 chở Victor Vaxilevich Gorơbatco và Phạm Tuân đã được phóng vào không gian.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 167 của 167 trang (1662 bài)Đầu<...166167
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ