image not found

(Vietkings.Trip 2017) Hành trình quảng bá kỷ lục Việt Nam (P.77) Tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và bức phù điêu gốm Làng Cậy tại Khu di tích Kinh Môn - Hải Dương

09-09-2017

(Kỷ lục - VietKings) Đền Cao - An Phụ là một trong những di tích và danh thắng độc đáo của Hải Dương. Đây là nơi có đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu và tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bằng đá xanh lớn nhất cùng Bức phù điêu bằng chất liệu gốm Làng Cậy mô tả ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông ở thế kỷ XIII dài nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 94 trang (939 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ