image not found

Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn

19-12-2017

Chùa An Phú ở quận 8 với thiết kế độc đáo khi được trang trí từ 30 tấn mảnh sành sứ chén dĩa, ấm trà... bị vỡ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 4 của 106 trang (1053 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ